Avls status

Avls status:

Avls status er billedet hvor du ser hvordan det er gået fuglen arvemæsig. Her vises

Bemærk den samme fugl kan forekomme i flere generationer, hvis en fra første generation er parret sammen med fra anden generation. 

Bemærk:

Du kan højre klikke på de enkelte fugle og forsætte videre i disse 4 muligheder:

print