Version 2

2.77 - Rettelse således af udskrift af "Avls liste Resultat" kan udskrives - Mulighed for på fugle listen at få vis forældre, vælges under menu'en Vis

2.76 - Vedr sletning af fugl, slettes også gen oplysninger - Udskrift af Stamkort på A5 med eget logo gav somme tider mærkligt resultater, dette rettet

2.75 Rettelse vedr. - genetik Undulater - rettelse i par - udskrift af resultat (under par menu)

2.74 Rettelse vedr. indtastning af forældre

2.73 Rettelse vedr. XP styresystem

2.72 Mulighed for op til 25 arter

2.71 Genetik for zebrafinker og Sodbrunhovedet (skal aftales hvis denne funktion er slået til)

2.70 Ny liste "Avlsliste resultat" som viser stamtavlen fra forældrene samt en liste over alle unger på A4 - listen kan anfordres via parnummeret, så udskrives kun unger fra dette par, eller - via smart udvælgelse via startbilledet, hvor man får alle unger dette par har lavet med på listen samt evt. bemærkninger m.m. se eksempel: Rettelser til startbilledet: - mulighed for at kunne søge og sorterer via fuglens navn - startbilledet fylder hele skærmen ud - mulighed for at kunne få vist genetisk navn Nu Genetik del for: - Rosenhovedet dværgpapegøjer - Undulater - Gouldsamatiner - Sorthovedet dværgpapegøjer - Rødhovedet dværgpapegøjer - Spurvepapegøjer Generelt er genetikdelen slået til for dem der er interesseret i dette. Diverse: - Rettelse vedr. "opret forældre" (alle forældre blev oprettet som 1.0) - Mulighed for at udvide status billede - Lille rettelse vedr. backup

2.69 Diverse rettelser vedr. oprettelse af forældre Vis genetisk navn, for arter hvor der er lavet genetik del Mulighed for at udvide status billede manglende test på om ringnummer må kun være 15 pos. test indlagt

2.68 UPS - fejl opstået i version 2.65 og 2.67 - hvis du har en af disse versioner vil vi foreslå at du får en ny version, send en note - og versionen er på vej. Fejl ved oprettelse af forældre hvor der kun manglede moders forældre, fejlen bevirkede at knappen "Ret forældre ikke kom frem. Fejl ved Backup systemet skriver fejlkode 52

2.67 Et stort ønske fra mange brugere: Mulighed for at oprette forældre/bedsteforældre direkte under "stamtræ" d.v.s. ved registrering af indkøbt fugl, oprettes selve fuglen først, hvorefter man går ind på "stamtræ" op oprettet forældre. Ved at dobbelt klikke på ringnummer kan man let komme ind og påføre diverse bemærkninger på forældre / bedsteforældre.

2.65 Ny art Gouldsamadiner, incl. genetik del

2.64 UPS - Problem med navne på opdrætter der var 30 pos. - fejlen rettet UPS - Rettelse vedr. oprettelse af første art der ikke var dværgpapegøje eller Undulat - fejlen rettet

2.63 Avlsliste, tekster "befrugtet, klækket og på pind" indsat rettelse vedr. avlsliste og via anmærkninger

2.62 Mulighed under Vis, for at få vist "Køns procenten" (spc. beregnet til arter der ikke er let at kønsbestemme) UPS - Fejl i programmet ved visning af Anmærkninger på Avlsliste, fejlen rettet

2.61 Er du træt af at ændre status på fuglene eks. når alle dine unger fra sidste år skal ændres fra "ungfugle" til "Avlsfugle" ? - Under menu Filer.Ret feltet "Status" der er lavet mulighed for at konne ændre status på alle udvalgte fugle på en gang. Mulighed for at få vist "bedømmelse af fuglen" (tekst 1) på oversigtsbilledet Mulighed for at kunne få vist point bedømmelse af fuglen på oversigt billedet (spc. dværgpapegøjer)

2.60 Udskrift af burkort, for burkort der starter med 00 (år 2000) blev 00 ikke skrevet, eks. burkort 00151 blev skrevet som 151. Fejlen rettet.

2.59 Ændring af opbygning af burkort, du har før skulle indtaste et 5 ciff. nummer som burkort, som vi har anbefalet skulle bestå af 2 ciff. år, 2 ciff. burnummer og et løbenummer (1 for første parring, 2 for anden ....). Dette er rettet til at være 3 felter (år, bur og løbenummer), systemet er det samme men så er vi sikker på at burkortnr. bliver bygget op på denne, hvilket giver fordele senere hen i brugen af systemet. OG det giver mulighed for at lave 6 ciff. i burkortnr. (hvis man har over 100 ynglebure, som en af de nye brugere af systemer har !!!) I systemopsætning er nyt felt hvor du skal vælge om du vil bruge 5 eller 6 ciff. burkort. Dette skal vælges ved opstart af systemet.

2.57 Logo med på stamkort på A4, enten DAK, DUK's eller eget logo Ved systemopsætning, vises nu logo.


2.56 Rettelse af fejl Ved parsammensætning, "Opholder sig i bur" - forkert ved burkortnr. der starter med 00 For Rosenhovedet Dværgpapegøjer er rettet en fejl ved "df. Gul broget" i genetik delen.

2.55 Vis avlsliste sorteret op på burkortnr. et ønske fra folk der bruger denne liste til at få overblik over årets avl.

2.54 Stamkort på A4 samt mulighed for at ligge yderligere beskrivelser (tekster) ind på fuglen som udskrives på stamkortet Tekster på fuglen kan indtastes via knap på første billed og under rettelse af fuglen. Her er der mulighed for at indlægge op til 7 tekster pr. fugl, tekster som udskrives på stamkortet. Overskrifterne til disse kasser kan du selv rette inde under ARTER, d.v.s. der er mulighed for forskellige tekster pr. art. Det er kun tekster der er udfyldt der kommer med ud på stamkortet. Første tekst er en generel beskrivelse af fuglen, og det er den der kommer med på stamkortet som bem. under forældre og bedsteforældre På billedet med stamtræ er der nu muligt at dobbelt klikke på alle ringnummere, hvis man vil ind op se yderligere oplysninger på en af forældrene/ bedsteforældrene.

2.50 Start billede tilrettes efter størrelse på i skærm, d.v.s. hvis din skærm har en høj opløsning udnyttes dette - vist nok meget smart ! Mulighed for at få vist inscannede billeder, nu funktion på under rettelse af fuglen. billederne skal ligge i folderen ARVEPLAN (samme folder dom programmet) og skal ligge i BMP format med størrelsen xxxx Mulighed for at få vist opdrætter på oversigt over fugle, under menu Vis.Opdrætter Under menu Filer.Ret feltet "opholder sig i bur" er der lavet mulighed for at flytte alle udvalgte fugle til et bestemt burnr. Eks. til dem der efter yngle sæsongen skal flytte alle sine avlsfugle til et bestemt bur. Bedre mulighed for betydende overskrifter på lister, sytemet vil foreslå en overskrift alt efter hvad der er udvalgt, og man får mulighed for at se og evt. ændre overskriften inden udskriften. Felt kode på par-oplysninger, kan bruges til hvad som helst. Feltet vises på oversigts billedet, som eks. kan det bruges til at skrive dato for forventet klækning af æg. For undulater, drop type nummeret på stamkortet Vis skærm størrelse under Hjælp. Om dette program

2.19 Rettelse vedr. søgning på parnr. der starter med 00 En lille fejl der er blevet rettet: ved visning af fiktiv stamkort, blev opdrætter på den fiktive fugl sat til opdrætter på faderen, d.v.s. at fejlen kun opstod ved inkøbte fugle.


2.18 Rettelse af programfejl !!! - vedr. søskende sammenparing (2.17) - vedr. udstillingsbedømmelse der starter med 0. Da udstillingsnr. normalt er 2 cif. årstal + løbenummer, eks 991, ville denne fejl give problemer for dem der bruger udstillings delen. i år 2000.

2.17 Advarsel ved sammenparing af eks. søskende, denne advarsel er lagt ind ved oprettelse af par. Der gives advarsel ved: - søskende sammenparing - halv søskende sammenparing - far datter sammenparing - mor søn sammenparing For Rosenhovedet dværgpapegøjer skrives denne advarsel på billedet "Vis mulige unger". For alle øvrige arter er der lavet en ny funktion (knap) "Vis familie relation" som kan bruges ved par sammensætning.

2.16 Fejl ved oprettelse af over 5 arter, Fejlen er rettet og grænsen for hvor mange arter man kan oprette er sat op til 10.

2.15 Rettelse vedr. udskrifter på mere end 1 side.


2.14 Lidt til dem der går op i statistik: Under lister er kommet 2 nye punkter med "Flest unger han" og "Flest unger hun".

2.13 De 3 første positioner af anmærkning på par-oplysninger vises I oversigts-billedet. Dette kan eks. bruges til at markerer par man vil holde spc. øje med. Begrænsningen på hvormange oplysninger (fugle/par) der kan vises I diverse oversigts billeder er ændret til følgende: - Antal fugle 2000 - Antal ved opdeling han/hun1000 - Antal par vist på samme tid 1000 - Antal afkom efter en fugl 1000 Bemærk: disse begrænsninger gælder kun for hvor mange linjer der vises på billedet på samme tid, generelt er der ingen begrænsninger på hvor mange fugle der kan oprettes I systemet.

2.12 Teksten "Typer" er ændret til "Udstillings typer". Specielt for undulat-folk, dv.s. kun hvis undulat er oprettet som eneste art eller hvis man I start billedet har valg arten undulat. Der er oprette 13 typer som kan indlæses under Filer.Opret standard tekst på billedet udstillingstyper. Der er oprette 75 farve forkortelser som kan indlæses under Filer.Opret standard farve på billedet udstillingstyper. På billederne Udstillings type, Farve forkortelser samt Status er der kommet mulighed for at skrive indhold at rulle-billed ud i udklipsholderen med Ctrl-C eller under menu’en (filer), således at man kan indsætte det i tekstbehandling/regneark m.m.

2.11 Bemærk denne version af ARVEPLAN retter I data-basen, så sørg for at tage en backup inden installation. Versionsnr. på programmet. Nu kan man under Hjælp.Om dette program se versionsnr. på programmet. Indtastning af farve via koder Mulighed for indtastning af forkortelse I tekst-feltet på fuglen. For at systemet kan se forskel på hvad der er en forkortelse og hvad der er starten på en navn, er der lavet den regel at forkortelser starter med et punktum efterfulgt af 3 bogstaver. Eks .OLG kunne betyde "Opalin lyse grøn". Der er kommet et nyt punkt på menu’en under Filer, hvor man kan oprette diverse forkortelser, hvilket vil lette indtastningen, Pr. forkortelse bliver der mulighed for at marker typen, hvilket vil blive ført over på fuglen, ved oprettelse. Oprettelse af unger Ny funktion under Filer.Systemopsætning hvor man kan registerer hvad ens ringe skal starte med, ved oprettelse af unger. ved oprettelses skal man så blot indtaste de sidste ciffere I ringummeret. Funktion lavet til dem med mange unger. Brug han/hun i flere par samtidig Ny parameter under systemopsætning, der giver mulighed for at bruge en han/hun i flere par samtidig. Ny parring Ny knap på billedet med par oplysninger, "Ny parring" som afslutter parret og opretter nyt par, med de samme forældre, det eneste der skal indtastes er parnr.

print