Historie version 3

3.51 frigivet den 24/3-08
Versionen indeholder ikke store ændringer i forhold til 3.50. Men små rettelser og layout rettelser på diverse udskrifter.
system
- Man behøves ikke at bruge punktum ved indskrivning af farvekoder (man kan stadig)
- Bedre layout på udskrift af resultat i den genetiske lommeregner
- Bedre layout på udskrift af Farvekoder (Undulater)
- Bedre layout på udskrift af Typer (Undulater)
- Ekstra farvekoder vedr. Skiffer, for at bruge disse skal man danne farvekoder danne igen
- Bedre DUK logo
- Vis alle felter på startbilledet, medtag kun Type hvis det er valgt i Systemopsætningen
- Lille rettelse på Statusbilledet, Par fuglen har været med i blev vist i indtastningsorden
  og ikke årstal, d.v.s. at i enkelte tilfælde var sorteringsorden forkert, dette rettet.

3.50 frigivet den 10/3-08

- Gruppering af dine fugle:
  2 nye kode felter på fuglene (der var 1 i forvejen). Navnet på disse felter kan man selv  
  bestemme under systemopsætning  
  Der kan sorteres og søges på alle 3 felter

- Mere flexsibel måde at få vist felter på fugle listen
  Du kan selv lave din egen opsætning over hvad du vil se på skærmen og dermed også hvad du vil have med på dine lister.

- Undulater - Nye farve koder
  Opbygget ud fra de 27 udstillingsgrupper. Skal oprettes under filer.Farvekoder.
  se afsnit under brugervejledningen (4. Sådan starter du)

- Ny funktion under systemopsætning:
  Formater burkortnr. Hvis denne funktion slåes til vises burkort overalt i programmet samt
  på udskrifter med bindestreg (eks. 08-11-2). 
 
- Oversigt over Par - mulighed for at få vist "Fiktiv stamkort (A5)" med og uden billeder

- Ved rettelse af billede vises nyt billede på fugle stamkortet

- Mulighed for at få vist "Tekst 1" på Avlslisten
  (i tideligere versioner gik programmet ned hvis man forsøgte).

- Hvis man under systemopsætning har valgt "Nye fugle skal starte med". Har man før været nød
   til at fjerne dette, for at oprette indkøbte fugle. Dette er gjort noget lettere.

- DUK logo i farver


3.42 frigivet den 23/10-07
 - Nye udstillingstyper for undulater 27 stk. 
   Kan oprettes under Filer.Udstillingtyper - se brugervejledning under systemopsætning
   bemærk at man selv skal rette på eksisterende fugle, se brugervejledningen.
   (farve koder bliver rettet tilsvarende i næste version)
- Mulighed for masse rettelser af udstillings typer
- DUU logo
- IsabelIno (Lacewing) med i Genetiske lommeregner (undulater)
- Lille rettelse vedr. sammenparing af Tex.Clearbody og Ino (undulater)
- Mulighed for udskrift af "Alle stamkort (A4) med billeder"
- Fejl hvis man brugte billeder og egetlogo
  ved indsættelse af billeder, skulle man genstarte  programmet for at kunne bruge ens eget logo, denne fejl rettet.


3.41
Rettelse af fejl i genetisk lommeregner for Undulater, i forbindelse med CrossOver


3.40
Genetik for Rødhoved dværgpapegøjer
"Dark Eye Clear" skrives DEC i genetisk lommeregner.


3.39
Genetik for Undulater
"Opalin-Skifer", "Opalin-Lutino", "Opalin-Tex.Clearbody"


3.36 + 3.37 + 3.38

Fugle stamkort:
Bedre layout  (justeres sig efter om der er billede på fuglen eller ej)


Par:
Rettelse vedr. "Antal æg", "befrugtet", "klækket" og "På pind"
Hvis man indtastede 0 blev det før vist som blank - dette rettet


Genetisk lommeregner:
Bedre layout (man kan udvide billede i breden for bedre at kunne se lange navne


Start billede:
Link til versioner fjernet, det skal man fremover læse på www.arveplan.dk
Under Hjælp.Om dette program kan man se hvor ARVEPLAN er installeret
Under vis: Fiktiv stamkort (A5) kan nu vises med og uden billeder
Funktion til at slette blanke i Ringnummer (Filer, ret data)


Genetik
- Undulater
  - Tex. clearbody
  - Skyggevinget, Lysvinget og Gråvinget

- Rødhovedet Dværgpapegøjer
  - Slaty
  - Pale fallow
  - Ino/Gul/Pastel og Bronze fallow

- Taranta Dværgpapegøje (ny art med)
  - Mørk faktor
  - Ino/Bronze fallow
  - Pale fallow

- Lommeregner lavet til Rosenhovedet dværgpapegøjer, incl. Opaline


A4 stamkort med Billeder
Dette blev oprindelig lavet til version 3.33 men har ikke været tilgængelig for alle brugere, men NU burde det virke.
------------------------- ------------------------- ------------------------- ------

3.35 Rettelse af fejltekst "fil med eget logo (egetlogo.bmp) findes ikke,
BEM: filnavn skal være med små bogstaver"

3.34 Rettelse vedr. status på forældre til indkøbte fugle

3.33 A4 Stamkort med billeder


3.32 Udskrift af burkort med 6, 8 eller 10 linjer Flyttet lidt rundt på menu punkter under oversigt over par

3.31 A5 stamkort med billeder Flyttet lidt rundt på menu punkter under vis og udskriv Systemopsætning: Rettelse så man ser hele billedet 

3.30 Mulighed for at kunne vælge forskellige backup drev 3.27 Rettelse vedr. genetik for Rødhovedet


3.26 Mulighed for på art, at markerer om denne art skal vises (bruges hvis man dropper at have en bestemt art, men godt vil have stamkort til at lægge "inde bag ved".

3.25 Udskrift af burkort med 6 eller 10 linje.


3.24 Rettelse vedr. genetik for Zebrafinker ("Runtime error '340' Control array element '14' does not exist").

3.23 UPS - FEJL Der har indsneget sig en fejl i de sidste versioner. Hvis du vil indsætte et billede på en fugl, kan det være du får fejlen "Folderen Billeder er ikke oprettet" systemet har "glemt at oprette" en underfolder til ARVEPLAN der hedder "Billeder", du kan undgå denne fejl ved selv at oprette denne folder, eller vente på en ny version bliver lavet.


3.22 Fejl ved udvælg avlsliste pr. art. fejlen rettet På Avlsliste blev fødselsdato der var skrevet som 16/03 skrevet som 5 cif. tal dette rettet

3.21 Ved statistik på Fleste unger han/hun vises som std. nuværende fugle, der kan så via "udvælgelse menu'en" laves statistik på indkøbte fugle, alle fugle o.s.v.

3.20 Mulighed for udvælgelse af burkort under Par

3.19 Nye mutationer medtaget i genetid del - Rødhovedet, violfaktor - Rødhovedet, Lutino - Jordbærhovedet, Viol faktor - Sorthovedet, Lutino Rettelse vedr. stamkort der ikke kunne udskrives på visse printere

3.18 Rettelse af fejl ved status på fugl "invalid use of Null"

3.17 Under Par er der nu muligheder for at kunne se Art og Forældres farve. Rettelse af genetik for Undulater - (kombination af Opalin Isabel og Opalin m.m. medtaget)

3.16 Mulighed for at kunne tage backup direkte - også efter rettelser

3.15 Rettelse vedr. genetik for kanarier Rettelse vedr. "Error 380" ved brug af genetik modul

3.11 Ved rettelse af placering m.m. på de forskellige billeder, gemmes disse oplysninger til næste gang programmet startes. eks. Stamkort skal altid stå øverst til højre. (undtagen startbilleder der fylder hele skærmen samt fugle oplysninger, da der her skal være plads til et billede af fuglen)

3.10 Kun teknik - nyt installationsprogram (det er denne version der kræver at databasen skal konverteres) 3.00 Versionen er endeligt frigivet den 17/3 Brugervejledning: Online brugervejledning, med søgefunktion m.m. Ny funktion i brugervejledningen "Ofte Stillede Spørgsmål" (OSS) hvor vi vil beskrive de spørgsmål vi får, så alle kan få nytte af spørgsmål/svar. Brugervejledningen findes ved at trykke på F1 samt i hovedmenuen under hjælp Billeder: Der er mulighed for at søge og udvælge billeder, og systemet kopierer de valgte billeder over i folder under ARVEPLAN. Det er ikke som før nødvendigt at billedet har et bestemt størrelse, systemet justerer på billedet inden det vises. Navn på billede var før 8 pos. Dette er rettet til 50 pos. Vi anbefaler at man navngiver billedet med ringnummeret Format var før BMP, nu kan det være: Bitmaps filer (*.bmp;*.dip) GIF image (*.gif) JPEG images (*.jpg) Metafiles (*.wmf;*.emf) Icons (*.ico;*.cur) Hvis der er billede af fuglen, vises det ved fugleoplysningerne. Kode: Feltet kode har været det felt som man har kunne bruge til sin egen gruppering, det er nu rettet således det ikke behøves at hedde kode, kan selv rette dette under systemopsætning. Feltet er rettet fra 5 til variabel max. 20 – d.v.s. at alle dem der har ønsket at feltet skal være 16 pos. Får dette ønske opfyldt. Diverse: Under filer er kommet nyt punkt til vedligeholde af arter (lå før under systemopsætning)) Under Par vises Kode og Burnr. På søskende og unger Genetik del: Dette har været på vej meget lang tid (flere år) Modulet er lavet således at man når man har ARVEPLAN kan få genetik del tilkoblet for 1 art. Ekstra arter vil koste 100. kr. pr. stk. Kode til genetikdel udleveres af Carlo og Per

print