Hvad er ARVEPLAN

      

ARVEPLAN er et PC program til styring af dit avlsarbejde.

Programmet er lavet så du, på en let måde, kan holde styr på dine fugle.

Det grundlæggende i ARVEPLAN er:

Generelt taster man så lidt som muligt. En rettelse på en fugl, der indgår i mange stamkort, sker kun 1 gang o.s.v.

Ud over dette kan du:

Genetisk lommeregner, hvad er det ?

Den genetiske lommeregner er som en normal lommeregner, en hjælp når beregningerne bliver for svære. Her er det blot ikke tal men de forskellige mutationer vi regner på. En god måde få hjælp til dit mutations arbejde.

Man kan for eksempel få svar på, hvad får jeg ud af at parre en Grøn fugl med en Blå fugl samt andre sammen parringer, der er betydelig mere kompliceret.

Den genetiske lommeregner kan bruge direkte, eller du kan registrerer gener på dine fugle i ARVEPLAN og på en let måde få vist "Muligt afkom" af en sammenparring.
 
Genetisk lommeregner er oprettet for 12 forskellige arter, se liste i brugervejledningen.

print